top of page

HUIS- EN GEDRAGSREGELS INSPIRE-ALLSTARS

Het is ons streven om alle Inspire-Allstars leden op een optimale wijze te begeleiden. Daarom heeft Inspire-Allstars een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken U vriendelijk onze regels te lezen en na te leven. Bij het betreden van onze cheer locatie ga je akkoord met de huisregels van Inspire-Allstars.

 • Op tijd komen.

 • Ziekmelding gelieve 24 uur van te voren bij de coach.

 • Het is verplicht cheer kleding/zwarte sportkleding, cheer schoenen/gymschoenen te dragen.

 • Cheer schoenen zijn verplicht voor de flyers.

 • Nagels mogen niet langer zijn dan 3 mm over je vingertop.

 • Geen sieraden. 

Bv. Kettingen, ringen, alle oorbellen, piercings, armband, voet band, buikband enzo.

 • Mobiele telefoons blijven in de kleedruimte.

 • Publiek is niet toegestaan.

 • Tijdens de training wordt er Nederlands en/of Engels gesproken.

 • Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimten.

 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten.

 • Dieren zijn niet toegestaan in de sportruimte.

 • Jassen en tassen behoren aan de desbetreffende kapstokken in de kleedruimte.

 • Wij raden aan kostbare eigendommen thuis te laten. 

 • Gelieve na het sporten geen afval en/of eigendommen achter te laten in de kleedruimte, deze wordt na de les gecontroleerd.

 • Na de training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen.

 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.

 • Alcohol/roken is in de cheer kleding niet toegestaan.

 

Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in Inspire-Allstars worden niet getolereerd, indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.

Inspire-Allstars is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen. 

Inspire-Allstars kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

Inspire-Allstars is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen en indien nodig de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.

* Corona regels.

Handen wassen bij binnenkomst en vertrek.

Bij verkoudheids- en/of griepklachten blijf thuis.

GEDRAGSCODE COACHES INSPIRE-ALLSTARS   

 

Het is ons streven om alle Inspire-Allstars leden op een optimale wijze te begeleiden. Daarom heeft Inspire-Allstars een aantal gedragscodes voor coaches opgesteld. Wij verzoeken U vriendelijk onze regels te lezen en na te leven.

 

 • Zorg ervoor dat je altijd op tijd (15 min voor de training begint) aanwezig bent om de leden te ontvangen.

 • Een ieder wordt wel eens ziek, meldt dit zo snel mogelijk zodat er tijd is om een nieuwe coach in te zetten of in het ergste geval de training tijdig af te melden.

 • Het is verplicht Inspire- of zwarte sportkleding te dragen.

 • Ook voor de coach is het belangrijk dat de nagels niet langer dan 3 mm over je vingertop zijn. 

 • Geen sieraden. 

Bv. Kettingen, ringen, alle oorbellen, piercings, armband, voet band, buikband enzo.

 • Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.

 • Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

 • Een coach behandelt iedereen met respect, integriteit en vanuit het gelijkheidsbeginsel. Dat betekent dat een coach onpartijdig is, niet discrimineert en niemand uitsluit op gronden van geslacht, ras, geaardheid of op andere gronden. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

 • Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden.

 • Wees bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthou je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik.

 • Wees een voorbeeld voor anderen en onthoudt je van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthou je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.

 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

 • Wees open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

 • Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent

 • De coach is bereid alle benodigde cursussen te volgen.

 • Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken. 

 • Alcohol/roken is in de cheer kleding niet toegestaan.


 

Ken en handel naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe.

bottom of page