top of page

LIDMAATSCHAP INSPIRE-ALLSTARS

Kosten half seizoen vanaf 1 maart

€400,-

Inc. kleding 

Exl.schoenen

Het seizoen loopt van 01-09-2021 tot 31-08-2022

Kosten heel seizoen

€450,- 

Inc. kleding 

Exl.schoenen

E-mail: info@inspire-allstars.com

Betaling

Wij bieden 3 betaalmogelijkheden

1. Het gehele contributie bedrag in een keer

2. Vier achtereenvolgende betaaltermijnen van min €100,- en max €112,50 per termijnbetaling*.

3. Met behulp van JSF (jeugdsportencultuurfond). JSF vergoed per seizoen max €300,-. Het overige bedrag van €150,- moet binnen twee betaaltermijnen van min €75,- per termijnbetaling worden voldaan*.

*Elk betaaltermijnen vind de 1e van de maand plaats.

De aanvraag voor JSF kunt u doen bij https://www.stichtingsina.nl/

De contributie dient tijdig te worden voldaan. De hoogte, data en de betalingen zoals hierboven vermeld. 

Indien bij de aanvang van het nieuwe cheerseizoen de eerste betaling van het seizoen daaraan voorafgaand nog niet is voldaan, behoudt Inspire-Allstars zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen.

Rekening Inspire-allstars

Naam: Inspire All stars

Ibannr.: NL55 RABO 0371 0490 91

 

Lidmaatschap

Voor de aanvraag van een lidmaatschap dienen naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van het lid evenals de gegevens van de betaler (persoonsgegevens en bankrekeningnummer) aan de club bekend te worden gemaakt. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van de club waarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht wordt genomen.

De aanvraag van het lidmaatschap dient te zijn ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van het lid.

Voor het lidmaatschap geldt een minimum leeftijd van zes jaar.

Aanmelden voor een lidmaatschap kan op ieder gewenst moment. Een lidmaatschap is geldig voor de duur van één cheerseizoen en moet elk seizoen opnieuw worden aangegaan.

Opzegging

De opzegging kan elk gewenst moment worden ingediend op het e-mail adres van  de penningmeester; penningmeester@Inspire-Allstars.nl

Opzeggingen bij trainers, leiders of andere medewerkers worden als niet voldoende beschouwd, alleen na ontvangst van een schriftelijke bevestiging door de penningmeester is het lid ook officieel uitgeschreven.

Indien een derde verantwoordelijk is voor het lidmaatschap is diegene tevens verantwoordelijk voortijdige opzegging.

Bij opzegging gedurende het cheerseizoen blijft de verplichting tot betaling over het lopend seizoen bestaan en zal er geen restitutie worden verleend.

bottom of page